Maraton języka angielskiego dla przedszkoli i szkół podstawowych

 
 

Pokaż ten film dyrektorowi swojej placówki!

 

Wypełnij formularz by otrzymać ofertę:

Szczegóły i rezerwacja:

 
Beata Budzyńska
+48 517 950 391
http://www.playmeandlearn.com/
Play me and learn Sp. z o.o., ul. Mokrzanska 1, 54-016 Wroclaw, Poland, EU
NIP 894-304-45-29, VATEU PL8943044529, REGON 022078433, KRS 0000451522
SWIFT/BIC: IEEAPLPA, IBAN: PL44195000012006046967440002
Idea Bank 44 1950 0001 2006 0469 6744 0002
 FB G+ Blog Youtube

 

 

Zabawy Play me

Wpisy poniżej prezentują filmy z przykładami zabaw z wykorzystaniem plansz Play me.

Odwiedź nasz sklep www.playmeandlearn.com

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najnowsze promocje.

Poinformujemy Cię o terminach szkoleń w Twojej okolicy.

Po więcej zabaw zajrzyj na:
http://www.blog.playmeandlearn.com/zabawy/

Peter’s Play

Lay down first mat in front of the child.

Encourage the child to jump on the mat

The child repeats words after you

Each child has longer way to jump

When all mats are displayed, you can repeat the whole exercise with each child

W tę zabawę możesz grać już zestawami Kiddo Mini:
http://www.playmeandlearn.com/pol_m_Gry_KIDDO-Mini-Pack-189.html

Po więcej zabaw zajrzyj na:
http://www.blog.playmeandlearn.com/zabawy/

Karty pracy Play me Zestaw 2

Karty pracy. Zestaw 2 do pobrania

(kliknij w link prawą myszką i wybierz „zapisz element docelowy jako…”)

Karty pracy Play me Zestaw 1

Karty pracy. Zestaw 1 do pobrania

(kliknij w link prawą myszką i wybierz „zapisz element docelowy jako…”)

Play-based teaching

Zabawa jest dynamicznym procesem, który rozwija się i zmienia stając się coraz bardziej zróżnicowanym i złożonym. Zabawa uważna jest za kluczowy czynnik w uczeniu się dzieci, odzwierciedla kontekst społeczny i kulturalny w jakim dziecko żyje. (Christie, 2001; Fromberg, 1998, 2002; Hughes, 1999).2002 by the Association for Childhood Education International

Play me dzięki scenariuszom zabaw i innowacyjnej technologii plansz stwarza okazję do unikatowego, bezstresowego zapoznania się z językiem obcym. Dzieci które uczą się przy pomocy Play me potrafią skupić się na zadaniu o wiele dłużej niż w przypadku tradycyjnych metod.Dzieje się tak ponieważ nie postrzegają one swojego wysiłku przez pryzmat nauki czy pracy, one po prostu cały czas świetnie się bawią!  W związku z tym ich poziom motywacji do nauki jest bardzo wysoki przez co zapamiętują materiał niezwykle szybko. Play me jest więc gwarantem sukcesu w nauce dzieci.

Badania na temat funkcjonowania mózgu podkreślają wagę zabawy (Jensen, 2000, 2001; Shore, 1997). Aktywny mózg tworzy połączenia neuronowe niezbędne w uczeniu się, nieaktywny mózg nie tworzy stałych połączeń neuronowych. Eksperymenty nad procesem zapamiętywania demonstrują jak zabawa przyśpiesza rozwój mózgu, stanowi rodzaj pożywki dla tworzenia struktur neuronowych stając się idealnym środkiem przy pomocy którego dzieci ćwiczą umiejętności potrzebne im w dalszym życiu. W ten sposób zabawa staje się tym czym w istocie zawsze była – poważnym I niezbędnym działaniem mającym ogromny wpływ na proces uczenia się.

Zabawa jest więc unikalną dziecięcą techniką zdobywania wiedzy o otaczającym świecie ich sposobem uczenia się o nich samych i o tym w jaki sposób przynależą do otaczającej je rzeczywistości. Małe dzieci chętnie bawią się razem I pomagają sobie w procesie nauki przez zabawę. Lubią budować i tworzyć czy przyjmować wymyślone role. Reagują tworzeniem zabaw na wydarzenia w których uczestniczyły, zmieniają szczegóły dopasowując je do swoich osobistych potrzeb I pragnień. Przez zabawę dzieci wyrażają siebie, rozwijają zdolności motoryczne, doświadczają radości opanowania nowych umiejętności, rozwijają podstawowe umiejętności akademickie takie jak liczenie, czytanie czy pisanie.

Wykorzystując ten naturalny mechanizm Play based teaching nie wywiera presji na dziecku a jedynie wprowadza treść ddaktyczną do jego świata – świata zabawy. Nie ma ograniczeń w rodzaju wprowadzanej treści dydaktycznej. Jedyny problem stanowi pomysł na przeniesienie danego materiału do środowiska gier i zabaw. Niezwykle istotny jest więc tutaj dobór narzędzi dydaktycznych. Muszą one spełniać kilka kryteriów- nieść treść dydaktyczną, być bezpieczne w użytkowaniu a przy tym przede wszystkim wciągać i bawić.

Game-based teaching

Nie ma powodu dla którego generacja, która jest w stanie zapamiętać ponad  sto nazw Pokemonów z ich cechami, historią i ewolucją, nie była by w stanie zapamiętać nazw, populacji, stolic i powiązań pomiędzy stoma państwami M.Prensky, 2001, Digital natives, digital immigrants, On the Horizon 9 (5)

Największy problem w nauce dzieci stanowią: krótki czas koncentracji, duża ruchliwość, potrzeba zabawy i brak motywacji do nauki języka obcego – konieczność używania go w wieku dorosłym jest dla np. 5-latka całkowicie absurdalnym motywem nauki. Silna motywacja w postaci chęci zwycięstwa czy współuczestnictwa w zabawie pozwoli w sposób naturalny aktywizować dziecko do maksymalnego wysiłku intelektualnego w celu wykonana zadania czyli ukończenia gry. W czasie zabawy dziecko zapoznaje się z materiałem językowym lub go utrwala. Zgodnie z postulatami metody Game Based Learning, dziecko musi się wykazać znajomością danej treści językowej aby odnieść sukces w grze. Motywacja dziecka jest więc niezwykle wysoka, natomiast przyswajanie języka staje się środkiem do zaspokojenia potrzeby dziecka, czyli zwycięstwa w grze. Wszystko to przyczynia się do podniesienia efektywności nauczania – poprzez zabawę dzieci uczą się szybciej, chętniej, bezstresowo a ich czas koncentracji na zadaniu wydłuża się.

Gra posiada szereg cech specyficznych, które sprzyjają zapamiętywaniu I pozytywnej motywacji. Jednym z powodów promocji gier edukacyjnych jest zachęcenie uczniów do dalszej nauki poza klasą. Dzieci chętnie będą grać w gry które je interesują robiąc to nawet przez długi czas. Naukowo udowodniono  iż gry pozwalają uczniom na lepszą koncentrację co sprzyja zapamiętywaniu,Lepper i Cordova (1992) odkryli że przekształcenie lekcji w zadanie fabularne z wyzwaniem ( innymi słowy w grę) znacząco poprawia zapamiętywanie u dzieci

Game-based learning (GBL) to użycie takich zadań w których element rywalizacji motywuje uczniów do lepszej pracy.Gry zawierają często elementy fantastyczne które angażują uczniów w proces uczenia się. W celu stworzenia gry edukacyjnej nauczyciel musi się upewnić, że nauczenie się danego materiału jest kluczowe dla zdobywania punktów czy zwycięstwa w grze. Dzięki grze uczeń zdobywa umiejętność uczenia się na własnych błędach.

Włączenie gier do planu lekcji może być wysoce motywujące dla uczniów. Gry powodują wzrost zainteresowania i koncentrację uwagi uczniów dając im jednocześnie przyjemność wynikającą z zabawy. Dobrze dobrane gry mogą być użyte do rozwijania wszystkich umiejętności językowych- mówienia, pisania, słuchania i czytania. Użycie gier w klasie poprawia atmosferę, rozluźnia uczniów dając im pozytywne i radosne skojarzenie z nauką języka.

Użycie gier na lekcji języka obcego nie powinno być traktowane w kategoriach miłego przerywnika i wypełniacza czasu. Dobrze dobrane gry są potężnym narzędziem dydaktycznym i można przy ich pomocy ćwiczyć praktycznie wszystko, nie tylko słownictwo również gramatykę czy wymowę. Z powodu skojarzenia z przyjemnością i rozrywką a nie ciężką pracą rola gier jest często umniejszana w świadomości wielu nauczycieli. Coraz częściej jednak, również dzięki badaniom naukowym, temu genialnemu i staremu jak świat narzędziu przywraca się jego miejsce w uczeniu czegokolwiek, zarówno dorosłych jak i dzieci. Z czego wynika genialność tego rozwiązania. Umysł ludzki najlepiej zapamiętuje w stanie relaksacji lub kiedy pobudzone są takie jego funkcje które to zapamiętywanie wzmagają- np. przyjemność, rywalizacja. Gry są więc idealnym narzędziem by uczącego się “oszukać”.

Korzyści z używania gier na lekcji:

- łatwość motywowania- interesująca gra to wystarczający powód by chcieć uczestnicząc w zajęciach

- łatwość utrwalania materiału

-równe szanse dla różnego typu inteligencji – różnorodność gier angażuje wszystkich

-redukcja stresu

-szybszy czas zapamiętywania w porównaniu do innych metod

-redukcja problemów przystosowawczych

-integracja klasy

-prowokowanie komunikacji

-zachęta do przełamania milczenia u uczniów nieśmiałych czy w okresie inkubacji (silent period)

-wyrównanie ubytków wiedzy wynikających z różnej frekwencji na lekcjach dzięki powtarzaniu materiału w zabawie

-bezstresowe testowanie umiejętności uczniów przy użyciu odpowiednich gier( tzw. gier T w oznakowaniu systemu dydaktycznego Play me)

-rozwijanie kreatywności uczniów

-przerwanie monotonii I nudy na lekcji

-podniesienie pozytywnej samooceny uczniów- przy częstych zmianach składu zespołów i typów gier każdy uczeń czuje się w czymś dobry

-praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w kontekście danej zabawy np. zabawa w sklep, poczte, podróż etc

Dzieci uczą się najlepiej kiedy mają poczucie, że są w stanie osiągnąć dany cel. Dzieje się tak kiedy atmosfera w klasie sprzyja osiąganiu celów. Jest wiele działań które kreują taki rodzaj atmosfery w klasie- gry są jednym z nich. Granie jest sposobem na uczenie się w sposób zachęcający a nie stresujący.

Podstawowym problemem w pracy z grami jest połączenie gry z dydaktyczną treścią. W tworzeniu I wyborze gier najważniejsze są zawarte w jej treści umiejętności lub wiedza, którą student musi opanować. Czasami nauczyciele odnoszą wrażenie że pomimo dobrze dobranej gry ich studenci raczej się tylko bawią niż uczą. Warto wtedy upewnić się że dokonaliśmy trafnego wyboru, oto kilka pytań które należy sobie zadać tworząc czy dobierając grę :

  • Jaki cel powinna osiągnąć gra na danej lekcji?
  • W jaki sposób cel ten będzie osiągany?
  • Czy gra którą wybraliśmy spełnia te założenia?
  • Czy jest odpowiednio dobrana do wieku I poziomu umiejętności uczniów?
  • Jakich wcześniejszych przygotowań wymaga?
  • Ile będzie trwała?

Jednym z częstszych problemów w stosowaniu zabaw w dziecięcych grupach jest ich autentyczne zaangażowanie w samą zabawę, chęć zwycięstwa może im łatwo przysłonić cel językowy. Sama chęć rywalizacji nie jest negatywnym czynnikiem w grze I bardzo często podnosi jej atrakcyjność, należy po prostu zdiagnozować I zlikwidować możliwości użycia takich strategii, które prowadzą do zwycięstwa z pominięciem elementu nauki języka. O skuteczności językowej gry przekonamy się obserwując metody rozgrywania jej przez uczestników, czasem wystarczy też skorzystać z gry o charakterze testowym aby sprawdzić postępy uczniów. Gry testowe są to takie gry w których uczeń nie jest w stanie uczyć się z obserwacji zachowań kolegów czy z kontekstu, jego wypowiedzi czy działania są jednoznacznie niezależne. W zestawieniu scenariuszy zabaw Play me znajduje się oznakowanie informujące która z gier może służyć do testowania. Celem nadrzędnym gier Play me jest przekonanie że gra nie służy jedynie zmianie tempa lekcji, wprowadzeniu relaksującej atmosfery, nie jest wypełniaczem czasu po innych stresujących elementach. Warto przekształcać zwykłe działania na lekcji w rodzaj konkursu czy gry. Wystarczy na przykład zastosować system punktacji za całokształt działań ucznia czy grupy na danej lekcji. Pamiętajmy jedynie by nie utrwalać schematu rywalizacji między tymi samymi osobami, mieszać składy grup I rodzaje zadań tak aby każdy czuł się doceniony.Zostań Partnerem Play me

Zostań Partnerem Play me i odnoś dodatkowe korzyści z pracy z Play me.

– dlaczego?

Każda grupa ucząca się z Play me, to potencjalni nabywcy płyty CD z piosenkami Play me. Piosenki powtarzane w domu, przy codziennych czynnościach, z załączonym słownikiem dźwiękowym, to naprawdę ogromna pomoc dla uczącego się malucha. Dlatego postaraliśmy się, by cena płyt CD była przystępna dla rodzica ale nie chcemy zapominać o ogniwie, które nas łączy, Tobie.

Zostając Partnerem Play me otrzymasz atrakcyjne zniżki przy zakupach Zestawów dla Uczniów Play me w naszym sklepie www.playmeandlearn.com

– jak zostać Partnerem Play me?

Wystarczy założyć konto w naszym sklepie www.playmeandlearn.com

– jakie będą Twoje zobowiązania?

Zostając Partnerem Play me zobowiązujesz się odsprzedawać zestawy Play me po cenach nie wyższych niż sugerowane w sklepie Play me.

– jakieś dodatkowe korzyści?

Naszym Partnerom pozwalamy na zamieszczanie logo Play me na swoich stronach internetowych, zamieścimy linki do Partnerów (na życzenie) na stronie www.playmeandlearn.com

 

Przykłady zastosowania piosenek Play me

Zestaw Play me zawiera zgodne treściowo zestawy plansz i piosenek. Oto kilka pomysłów na zastosowanie ich na lekcji:

Rozdajemy dzieciom plansze ze słowami z piosenki. Np początkowo mogą to być słowa z pierwszej zwrotki. W momencie gdy dziecko usłyszy słowo z karty, unosi ją do góry. Stopniowo można rozszerzać ilość zwrotek.

Piosenki Play me można odtwarzać z podziałem na role. Wymaga to podzielenia tekstu pomiędzy dzieci i poproszenie o nauczenie się swoich zdań, np w domu z rodzicami.

Kiedy dzieci znają już znaczenie piosenki, warto pokusić się o zharmonizowanie słów piosenki z gestami co ułatwi dzieciom zapamiętywanie. Gesty nie muszą być dosłownym odwzorowaniem znaczenia słowa, również ruchy czysto taneczne świetnie się spisują w roli skojarzeń ułatwiających zapamiętywanie i oczywiście pozwalają zamienić zwykłe śpiewnie w prawdziwe show!

Można poprosić również same dzieci, np te starsze 6-9 letnie o własne interpretacje ruchowe piosenek. Play me czeka na najfajniejsze aranżacje – sfilmowane i przysłane na nasz adres na pewno doczekają się publikacji na stronie!

Śpiewanie karaoke. Puste podkłady muzyczne Play me pozwalają na zabawę w karaoke. Taki konkurs czy pokaz talentów może być wspaniałą motywacją dla małych uczniów! Wraz z teatralną interpretacją opowiadań, piosenki w wersji karaoke to świetny pomysł na pokaz dla rodziców!

Dzieci czytające mogą słuchając piosenki wykonać proste ćwiczenie na znajomość tekstu, np ustawić rozsypankę słowną opartą na zdaniach z piosenki w odpowiednim porządku.

Obrazki do opowiadań Play me to często dokładne odwzorowania piosenek Play me. Dzieci mogą np. ułożyć 3 obrazki zgodnie z kolejnością zdarzeń w piosence.

Nauczyciel może oprócz pytań na temat zdarzeń czy słów z piosenki zastosować system pytań czy zdań true or false na które odpowiadają dzieci, np: The lion lives in Poland – false.

Podkłady muzyczne Play me pozwalają na samodzielną pracę nauczyciela i dzieci, dzięki czemu można nadać śpiewaniu bardziej spontaniczny charakter. Decyzja należy do prowadzącego, najlepiej wypróbować oba sposoby i przekonać się które rozwiązanie jest odpowiedniejsze dla danej grupy.

Ułóż na ziemi wszystkie plansze z danego tematu, puszczaj po jednej zwrotce pasującej do plansz piosenki, zadanie dzieci polega na wsłuchaniu się w słowa i wskazanie jakie słowa z plansz padły w tej zwrotce. Grupy czytające mogą pracować już z samym tekstem.

Dwie drużyny mogą się ścigać w rozpoznawaniu tytułów lub fragmentów tekstu.

yesterday